Діагностика туберкульозу

Цільова група: 400 ВІЛ-позитивних людей з підозрою на туберкульоз, які потребують проведення основних (бактеріоскопія мазка мокротиння та рентгенографія органів грудної порожнини) та додаткових методів обстеження з метою встановлення або виключення діагнозу туберкульоз.

Завдання:

  1. Забезпечення доступу 400 ВІЛ-інфікованих пацієнтів м.Донецька до діагностики ТБ, в тому числі 200 - із використанням сучасних інструментальних методів, шляхом налагодження партнерських відносин з відповідними установами, перенаправлення пацієнтів та оплати послуг за проведені діагностичні процедури (МРТ, КТ, біопсія).

АЛГОРИТМ

направлення пацієнтів на діагностику туберкульозу складними методами (КТ, МРТ)

1.Направлення з підписом та печаткою лікаря (ОБОВ’ЯЗКОВО вказати з мобільним телефоном пацієнта)

2.Пацієнту підготувати ксерокопію паспортних даних (перші 2 стор. та прописка)

3.У разі необхідності повторного дослідження (КТ органів грудної та черевної порожнини, КТ+МРТ) – коротка виписка з історії хвороби з обґрунтуванням повторного дослідження.

5.При призначенні КТ органів черевної порожнини – Тріомбраст по схемі накануні дослідження (за рахунок ДОБФ ЦСР «Міст»)

Перелік досліджень:

  • МРТ будь-якої локалізації
  • Комп’ютерна томографія (КТ) будь-якої локалізації
  • Біопсія (проводиться в КЛПУ «Обласна клінічна туберкульозна лікарня»)

Основна мета напрямку – рання та комплексна діагностика туберкульозу у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на етапі диференційної діагностики між туберкульозом та іншою бронхолегеневою патологією.

Критерії відбору пацієнтів на дослідження:

  • Наявність симптомів, підозрілих на легеневий або позалегеневий туберкульоз
  • Дотримання Алгоритму виявлення туберкульозу в загальнолікувальній мережі – 3-кратна бактеріоскопія мокротиння (за її наявності) та оглядова рентгенографія органів грудної порожнини

Проїзд до діагностичних центрів, пацієнти сплачують за власні кошти.

 

 

Завдання:

  1. Забезпечення доступу 65 ВІЛ-інфікованих пацієнтів Донецької області до діагностики ТБ, в тому числі 65 - із використанням сучасних інструментальних методів, шляхом налагодження партнерських відносин з відповідними установами, перенаправлення пацієнтів та оплати послуг за проведені діагностичні процедури (МРТ, КТ, біопсія).

АЛГОРИТМ

направлення пацієнтів на діагностику туберкульозу складними методами (КТ, МРТ)

1.Направлення з підписом та печаткою лікаря (ОБОВ’ЯЗКОВО вказати  мобільний телефон пацієнта)

2.Пацієнту підготувати ксерокопію паспортних даних (перші 2 стор. та прописка)

3.У разі необхідності повторного дослідження (КТ органів грудної та черевної порожнини, КТ+МРТ) – коротка виписка з історії хвороби з обґрунтуванням повторного дослідження.

4.При призначенні КТ органів черевної порожнини – Тріомбраст по схемі накануні дослідження (за рахунок ДОБФ ЦСР «Міст»)

Основна мета напрямку – рання та комплексна діагностика туберкульозу у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на етапі диференційної діагностики між туберкульозом та іншою бронхолегеневою патологією.

Критерії відбору пацієнтів на дослідження:

  • Наявність симптомів, підозрілих на легеневий або позалегеневий туберкульоз
  • Дотримання Алгоритму виявлення туберкульозу в загальнолікувальній мережі – 3-кратна бактеріоскопія мокротиння (за її наявності) та оглядова рентгенографія органів грудної порожнини

Проїзд до діагностичного центру «Медискан» (м. Макіївка) пацієнти сплачують за власні кошти.

 

 

English Русский